Geef een man een vis en hij eet 1 dag,
leer een man vissen en hij eet zijn hele leven.

Stichting TOI

Als je tegenwoordig geen werk hebt door ontslag, ziekte of andere oorzaken is het geen gemakkelijke taak om weer aan het werk te komen. Veel solliciteren en even zoveel afwijzingen. Voor veel mensen is dit momenteel de harde realiteit. Het gevolg hiervan is dat er financiële, maar ook emotionele problemen ontstaan. De situatie lijkt vaak uitzichtloos…..

De huidige arbeidsmarkt kent een groot aanbod van werkzoekenden en een relatief laag aantal vacatures. Toch zijn er wel vacatures en mensen die werk vinden. Hoe zorg je er nu voor dat je als werkzoekende weer voldoende kans op werk hebt, terwijl er in jouw richting nauwelijks vacatures zijn?

ECONOMISHE TIJDEN

content-image

Opleiden werkt!

Ondanks de economische crisis en de hoge werkloosheid zijn er nog steeds sectoren en beroepen die op korte en langere termijn kansen bieden, zoals bijvoorbeeld logistiek, techniek en medisch ondersteunende beroepen. Er is sprake van een mismatch: aan de ene kant zijn er veel werkzoekenden, maar aan de andere kant ook vacatures die niet vervuld kunnen worden.
Door politieke en technologische ontwikkelingen verdwijnen en veranderen beroepen (bijvoorbeeld medewerker kinderopvang, verzorgende, winkelmedewerker, drukker en postbode).
Degenen waarvan hun werkervaring en opleiding niet aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt krijgen een steeds grotere afstand. Door het grote aantal afwijzingen daalt het zelfvertrouwen en komt men in een negatieve spiraal.
Een duurzame oplossing voor dit probleem is het opleiden naar een kansrijk beroep dat aansluit op de talenten en interesses van de deelnemers. TOI heeft als doelstelling om middels opleidingen economische zelfstandigheid en onafhankelijkheid te bevorderen. Wij helpen mensen weer richting te geven in hun loopbaan, zodat zij weer goede aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.

Dit doen wij door:

  • Hulp bij het maken van de keuze voor de juiste opleiding
  • Leren solliciteren anno 2015
  • Begeleiding bij de opleiding
  • Contacten met werkgevers
  • Arbeidsmarktonderzoek